Website powered by

Атар Өргөө ХК

Ээлжит ажил...энэ удаад Ka (Kraken agency) нь
"Атар Өргөө" ХК-ийн рибрэндинг дээр ажиллаа. Тус компани нь 1941 оны 12 дугаар сарын 11-н өдөр "Талх Нарийн Боовны Нэгдсэн Үйлдвэр" нэртэйгээр байгуулагдаж Улаанбаатар хотын хүн амын талх нарийн боовны хэрэглээний 1/3-ийг хангадаг, үндсэн чиглэлээ 78 жилийн туршид өөрчлөлтгүйгээр нийслэлийн болон бусад аймаг хотуудыг талх, талхан бүтээгдэхүүнээрээ хангаж ирсэн хүнсний ууган байгууллага юм.

Бидэнтэй холбогдох утас: 7716 3665
#krakenagency #ka #branding #design #logo #illustration #interior #exterior #mockup #productdesign